Neste Last Thursday: «Farvel TV, velkommen web-TV – et paradigmeskifte er på gang!»

Fra Last Thursday‘s nettsted:

De store TV-stasjonene i verden er i ferd med å feste grepet på internett. Nesten alle programmer og innslag avsluttes med en referanse til en webside. Her hjemme har også NRK begynt prosessen med å tilby flere programmer fra radio og TV gjennom internett.
Antall bredbåndabonnenter er i ferd med å ta av, over 60 prosent av alle husstander og bedrifter har mulighet for tilkobling til bredbånd , PCer selges som multimediapakker, samtidig øker kompetansen og erfaringen blant brukere av internett.
Flere av oss har sett ”Sidelengs kjøkken” fra Team Antonsen på nrk.no, men hva vil NRK gjøre videre for å nå publikum gjennom andre apparater enn radio og TV? Hvordan vil NRK utnytte bredbånd og mobil? Hvilke samarbeidsmuligheter med produksjonsmiljøer på innhold og teknikk vil vi få se, og hvordan blir programtilbudet?
Kom og hør hva NRK vil gjøre videre med bredbånd, mobil og interaktivitet. Kanskje du også kan bidra med innspill?

Er du i Oslo torsdag 29. januar mellom kl. 18 og 20(+) er nok Dronningensgate 3 stedet, spesielt hvis du er interessert i å høre Lars Lønne og Gunnar Garfors fra NRK snakke om deres satsning på web-tv. Ekstra morsomt for dere som vil vite hvor dårlig jeg var som elev i grunnskolen, ettersom Lars Lønne var klasseforstander og lærer for undertegnede gjennom flere år.