Toppmeny

CV for Jarle Dahl Bergersen

Utdannelse
1985 – 1986: Handel og Kontor – Bjertnes Videregående Skole.
1989 – 1991: Norsk Lydskole – Lydteknikerutdannelse, radiolinjen.

Arbeid
1987 – 1991: Freelance arbeide for Radio City/Radio Oslo
1988 – 1990: 7-Eleven
1991 – 1992: Radio Extra, Nittedal – Eier / Ansvarlig redaktør
1993 – 1996: Radio NERO, Nedre Romerike – Teknisk sjef / CTO
1996 – 1997: Webmaster AS – Eier / Styremedlem / webdesigner
1997 – 1998: EuroCall Norge AS – Webutvikler
1998 – 2000: ICL Norge – Konsulent
2000 – 2001: Netron AS – Teknisk sjef / CTO
2001 – 2013: Bergersen.net – Eier / Freelance arbeide
2002 – 2013: Trygg og Sikker AS – Eier / Styremedlem/ Ansvarlg for IT / Markedsføring
2006 – nå: BSP AS – Eier / Styremedlem
2011 – nå: Senson AS – Eier / Daglig leder / Konsulent

Prosjekter

Radio NERO
– Innføring av dataaviklingssystem med DALET radio automation system.
– Ansvarlig for nettsider for Radio NERO, sørget for at Radio NERO var en av de første norske radiostasjonene med nettsider.
– Prosjektstyring og implementering av nytt studiokompleks, prosjektkostnad: 1 million NOK.

Webmaster
– Ansvarlig for prosjektstyring for en av de første nettbutikkene i Norge – Ellos.no. Webmaster leverte design og GUI implementering for prosjektet.

EuroCall Norge
– Webmaster og ansvarlig for utvikling av Eurocall sine Gule sider.

ICL Norge
NSB Gods. NSBs fraktdivisjon. Ansvarlig for design / GUI for deres frakt tracking system.
UD. Utenriksdepartementet, ansvarlig for utvikling og design av UDs intranettløsning, samt design og utvikling av nettsider for statsbesøket (Clinton) og Rabin møtet.
Nordiske ambassader i Berlin: Design og implementering av en infokiosk løsning for de nordiske ambassader.
Folkehelseinstituttet: Ansvarlig for utvikling og implementasjon av instituttets nettsted ved hjelp av Transit web-publishing/convertion system, samt teknisk konsulent for integrasjon av interne systemer med arbeidsflyten på instituttet.
DNB: Intranett prosjekt. Implementering av Transit inn i DNBs intranettsystem. Deltok også som teknisk konsulent for DNBs offentlige nettsted.

Netron AS
Jobbet med kunder som:
– P4
– Telenor Nordicom
– Tansa Systems
– Eurosko / DNA
– Flashmagazine
– DNB

Bergersen.net – konsulentarbeide
Folkehelseinsituttet: Implementering av eZ Publish CMS på Linux for instituttets intranett. Implementering av et kalendersystem for møteromsbooking, samt utvikling og implementering av en human-resource database.

– Trygg og Sikker AS
Gründer og medeier. Jobber med Trygg og Sikker sine nettsteder med publiseringsløsninger, nettbutikker. Er også ansvarlig for markedsføring både på nett og på trykk.


Utvikling og webhosting: Senson AS