Toppmeny

Opplæring eller propaganda?

I en artikkel i magasinet Propaganda skriver «Redaksjonen» i dag at «Kreativt Forum reagerer på statelig-støttet propaganda«.
Saken omhandler Adbusters og Riksutstillingens prosjekt for opplysning om reklame som skal gi norske skoleelever opplæring i «kreativ motstand» (Sitat). Prosjektet har fått 600.000 i statsstøtte.
Redaksjonen i Propaganda burde kanskje vurdere hvorvidt man skriver objektivt når man stempler buskapene fra Adbusters som propaganda, selv om Propaganda utifra sitt eget navn tydeligvis mener at reklame og andre typer kommunikasjon godt kan stemples som propaganda.
I artikkelen siteres Olving fra et intervju med NRK P2s Kulturnytt:

– Jeg synes nesten det høres utrolig ut hvis det er statlige midler som brukes til dette. Hvis statlige midler skal brukes til opplæring av ungdom, så bør det være en balansert opplæring, og ikke en ensidig propaganda, mener hun.

Det Olving behørig unngår å nevne er at flere slike enside prosjekter allerede eksisterer i undervisningen i den norske skolen, men da representert av Kreativ Forums medlemmer. F.eks. arrangerer Coca Cola, Freia og flere andre opplegg som passer bedre inn under propaganda benevnelsen enn opplæring om hvordan reklamen påvirker oss vil gjøre.
Etter min oppfattning er skolene allerede alt for dårlige til å gi opplæring om reklamens makt og påvirkningskraft til elevene. Dette er noe man burde gjøre etter hvert besøk hos Freia, Coca Cola med flere.

Kommentarene er lukket


Utvikling og webhosting: Senson AS