Vær oppmerksom på krav fra Lindorff

Det ser ut til at inkassobyrået Lindorff har sunket noen hakk i seriøsitet. I dag skriver Forbruker.no om at – Lindorff roter igjen

Overskriften er ikke sterk nok, det kommer det tydelig frem senere i artikkelen om Lindorff som har tatt på seg å inndrive «krav» fra Naturpost – et enda mindre seriøst telefonsalgfirma.

Det dreier seg om negativt salg – m.a.o fakturaer som er sendt ut til forbrukere som IKKE har ønsket å kjøpe varene fra Naturpost.

Lindorff klarer først å sende ut fakturaer for dette firmaet, men nøyer seg ikke med det – selv om de fikk påpakning fra Forbrukerrådet for sin første utsendelse på vegne av Naturpost. Nå har de i tillegg sendt ut purringer hvor de bruker følgende ordlyd:

Hører vi ikke fra deg innen ovennevnte frist, legger vi til grunn at avtale er inngått om kjøp av dette produktet slik Naturpost har informert oss om

Virkelig seriøst.

Men det som er mest skremmende er at dagens lovgivning gir mulighet for å ta ubestridte krav rett til namsmannen – hvilket vil si at slike saker ikke kommer inn for forliksrådet. Så husk: Send alltid inn innsigelser skriftelig på krav som du bestrider. Gjerne rekomandert – slik at det ikke blir noen diskusjon om du har sendt innsigelsen eller ikke.