VG Quicklinks – god og billig markedsføring?

vg-quicklinks.gifTydelig inspirert av Googles AdWords, Yahoos search marketing og Microsoft adCenter har VG opprettet sine egne tekstannonser.

Alle skryter av hvor godt Google AdWords fungerer, så VGs Quicklinks må vel også være en god investering, sier du kanskje. Det er jo annonsering på norges største nettsted for nyheter.
Problemet er at mens Google bruker et auksjonssystem hvor du kan by på søkeord og hvor mye du er villig til å betale pr. klikk i deres søkemotorer og innholdsnettverk – bruker VG et helt annet, og mye mindre lukerativt system, iallefall for annonsørene.

På VGs side om Quicklinks kan du blant annet lese:

  • Med lanseringen av VG QuickLinks åpnes det nå opp et nytt, kostnadseffektivt annonseformat, for mindre kampanjer og spiss markedsføring.
  • VG QuickLinks har potensial til å være ledende på kost pr. visning, antall klikk og salgsutløsende effekt, pr. krone investert.

Du blir kanskje ikke overrasket om jeg sier at påstandene ikke nødvendigvis er helt korrekte. Selv om det er vanskelig å påstå at de farer med løgn – for VG sier jo «VG QuickLinks har potensial til å være ledende på kost pr. visning, antall klikk og salgsutløsende effekt, pr. krone investert.» – med trykk på potensial – for sannsynligheten er stor for at VGs Quicklinks ikke blir billigere pr. klikk og salgsutløsende effekt enn f.eks. Google, Yahoo og MSN.

Hvorfor? Vel, ifølge selgeren som kontaktet meg ang. Quicklinks koster en ukes visning av en tekstannonse på VGs Quicklinks kr. 10.000,-. For disse pengene får man (som selgeren var svært ivrig til å påpeke) i nærheten av 600.000 visninger (vi runder av oppover, for å være litt snille). Det gir en pris pr. visning på 0,016 øre. Pris pr. visning er med andre ord lav. For en bannerannose må man typisk betale endel mer enn dette – og produksjon av banneren er også en ekstra kostnad man må regne med.

Men visningen av Quicklinks sees neppe av mange – plasseringen er dårlig og annonsene blir ikke plassert der de ville ha mest relevans i forhold til innholdet på siden.

I tillegg er klikkprosenten utrolig lav. Selgeren jeg snakket med var ærlig nok til å estimere antall klikk pr. annonse i løpet av en uke til 1400. Og da blir det plutselig enklere å sammenligne Quicklinks med betalt pr. klikk tjenester som Google. Quicklinks gir m.a.o. en kontaktpris på kr. 7.14 pr. klikk estimert – ettersom klikk-raten er avhengig av at de som faktisk ser annonsen blir interessert.

Det er bare svært konkurranseutsatte ord som koster over 7 kroner på Google. Hvilket vil si at hvis du er i en bransje som er svært konkurranseutsatt – kan Quicklinks være en god annonseplass for deg. Det ser man da også på annonsene. Det er mange annonser for lån, reise og mobilabonnement på Quicklinks.

Personlig ville jeg ikke anbefale konkurranseutsatte aktører å bruke Quicklinks heller – fordi klikkene du får er av svært dårlig kvalitet. De som klikker på Quicklinks vil i all hovedsak ikke være på jakt etter det du har å selge, men heller litt nysgjerrige – og mindre sannsynlige til å bli konvertert til kunder enn besøkende som er på aktiv søk etter et produkt (som de vil være hvis de kommer fra annonser på søkenettverkene til Google, MSN og Yahoo).

på høyresiden i sportseksjonen av VG kan du se ett eksempel på VGs Quicklinks