Dagens Næringsliv beklager spamming

I forbindelse med at man i Norge skulle åpne for bruk av nasjonale tegn (æøå + samiske tegn) var Dagens Næringsliv ute og kontaktet alle norske registrarer. Kontaktinformasjonen hadde de hentet fra Norid’s oversikt/database over registrarer – en database som Norid klart sier i fra er beskyttet av åndsverkslovens katalogvern:

Norid publiserer denne listen for å tilby kontaktinformasjon om registrarene, og tillater ikke bruk av informasjonen til andre formål, uavhengig av om hensikten er kommersiell utnyttelse eller ikke. Registrarlisten er å anse som en database. Ut fra åndsverklovens katalogvern er det forbudt å gjengi eller kopiere hele eller vesentlige deler av listen.

I dag kom det beskjed fra Norid at de ikke vil gjøre noe videre med overtrampet fra Dagens Næringliv. Først og fremst p.g.a. en beklagelse fra DN selv:

Dagens Næringsliv beklager at registrarlisten er benyttet uten tillatelse fra UNINETT Norid AS. Vi har vært for raske og ikke fått med oss de begrensninger som er ved bruk av dette registeret. Dette er årsaken, men selvsagt ingen unnskyldning for bruken.
Listen er kun brukt til _en_ mailingaktivitet, etter dette er den slettet hos oss.
Vi bekrefter derfor at dette er den eneste gangen registeret er benyttet, og vi vil selvsagt ikke benytte det igjen uten godkjennelse fra UININETT Norid AS.
Vennlig hilsen
Dagens Næringsliv
Knut Enebakk
Salgsdirektør

Med tanke på hvor godt synlig informasjonen om vern og bruk av listen er på Norids registrarliste, synes jeg kanskje at å ta til takke med en slik unnskyldning er litt skuffende. Kanskje Norid heller skulle forandre teksten som poengterer at listen/databasen er beskyttet av åndsverkslovens katalogvern til noe slikt som: «Ikke bruk denne listen, men hvis du bruker den – send oss en kort e-post med unnskyldning etterpå – så er det greit for oss».
Jeg vurderer faktisk seriøst om jeg skal be om at selskapet jeg driver skal bli fjernet fra den listen, for å unngå fremtidig spamming av den typen vi opplevde med Dagens Næringsliv.
Ellers biter jeg meg merke i at oppfattelsen av hva som er spam, og beskyttet av åndsverk, virker noe fraværende hos Dagens Næringsliv.