PFIT om søplepost

PFIT (Den Polytekniske Forening Gruppe Informasjonsteknologi) hadde møte om spam i går. Foredragsholder var Petter Merok fra Microsoft Norge.
Det er interessant å se at så mange blogger fra møtet. Hver av bloggingene utfyller hverandre svært godt synes jeg.
Her er utfyllende informasjon om foredraget:
Jorunn Danielsen Newth: PFIT om e-postplager
Håkon Styri: E-pest og kommunikasjonskolera
Espen Andersen: Notater fra PFIT møte
Eirik Newth: PFIT om e-postplager: oppfølgning
Der skulle jeg tydeligvis ha vært, men jeg innrømmer gjerne at jeg følger jeg ikke går glipp av mye med så god blogging av evenementet.
Som et apropos til spamforedraget fra Merok kan jeg jo sitere fra en melding lagt ut på Techdirt i går:

Comcast Admits Their Zombie Problem
People have been talking about the problems of zombie machines spewing spam for a while. One of the biggest issues is how to get the broadband providers to do something about it, and to help stop the flow of spam from the computers of users who have no idea they’re sending out spam. One of the biggest targets in this discussion is Comcast – who, by their sheer size in the market, appears to have the most subscribers with compromised machines. In fact, last week, they admitted that they were, technically, «the biggest spammer on the internet.» They say that Comcast users send out 800 million messages a day – and 700 million of them are spam from zombie machines.

Comcast har ikke valgt å løse problemet ved å stenge port 25 for alle sine abonnenter, som man kanskje skulle håpe (fra utsiden). Istedenfor har de valgt å gå etter hver enkelt zombie-spammer og stenge port 25 i den enkeltes router. Spørsmålet er om den typen sperring vil fungere og skalerer noe særlig.