Advarsel mot DNOF og Børge Amundsen

Har du nettopp startet nytt firma og har blitt registrert i Brønnøysund er det stor fare for at du blir oppringt av Det Norske Organisasjons- og Foretakssenter (DNOF).

«Tjenesten» de tilbyr er hjelp i forbindelse med falske krav. I følge TV2 Nettavisen lures mulige kunder til å tro at DNOF er en offentlig organisasjon, og «tjenesten» selges inn uten at pris for tjenesten blir oppgitt. Når man så ønsker å kanselere «ordren» får man beskjed om at det ikke finnes angrefrist for selskap.

TV2 Nettavisen har tatt tak i problemet i flere artikler i går og i dag. En av bakmennene bak DNOF burde være kjent for de fleste med norske e-postadresser: Børge Amundsen, i sin CV kan han sikkert skrive med stolthet «Juridisk rådgiver for Multicontesta«.


TV2 Nettavisen skriver 9. februar:

Sleipinger advarer mot seg selv

På seg selv kjenner man andre. Det Norske Organisasjons- og Foretakssenter ringer deg og advarer mot telefonsvindlere. Prisen for tulletipset: 1.950 kroner

«Skulle du havne i situasjoner hvor du føler deg lurt inn i avtaler du ikke ønsker, så stiller vi våre juridiske ressurser til rådighet for, om mulig, å løse deg fra slike avtaler.»

Slik markedsfører Det Norske Organisasjons- og Foretakssenter (DNOF) en av sine tjenester. Det spesielle er at markedsføringen skjer på baksiden av en faktura veldig mange ikke har ønsket å motta.

TV2 Nettavisen har i tillegg et opptak av en av DNFOs salgssamtaler. I opptaket kan man høre at selgeren, etter min oppfatning, forsøker å fremstille DNOF som en offentlig organisasjon og såvidt jeg kunne høre ikke nevner pris på produktet han selger, eller at det faktisk er det han gjør. Dette er sleipt telefonsalg på sitt aller verste.

[Oppdatering: Burde nok ha hørt igjennom samtalen et par ganger. Det kommer frem at tjenesten koster 1.950,- i samtalen, og at det er snakk om en «interesseorganisasjon»]. Som Håkon nevner i en kommentar så er det allikevel nok å ta tak i her, blant annet at DNOF selger juridiske tjenester uten å ha den nødvendige kompetanse. Det skriver også TV2 Nettavisen om i sine artikler om «organisasjonen».

TV2 Nettavisens saker om DNOF og Børge Amundsen:
Sleipinger advarer mot seg selv
Her er selgerens salgstriks
Snurrige svar fra en lurendreier

15 hendelser på “Advarsel mot DNOF og Børge Amundsen”

 1. Snakket med Forbrukerombudet og de sier problemet er at flertallet blir usikre, vil ikke ha inkassosak på seg, og derfor velger å betale.
  Hva har skjedd med dere etter å ha sendt skriftlig klage til DNOF? Har de gått videre med saken? Har de noengang gjort det?
  Snakket med Forbrukerombudet, og problemet er at flertallet velger å betale fordi dem selv blir usikre og er redd for inkasso…..

 2. Kanskje du skulle spørre dem om de kan hjelpe deg med å håndtere den feilaktige fakturaen du har mottatt fra dem? Det er vel en tjeneste de reklamerer med at de har..
  Fra spøk til revolver: Send et brev til dem hvor du avviser kravet og påpeker det du mener er fakta i saken. Husk at hvis du ikke protesterer mot kravet kan de med dagens regelverk sende det direkte til Namsmannen..
  Og husk at hvis saken går til inkasso kan du ta kontakt med inkassoselskapet og gi dem beskjed om at kravet er omtvistet – inkassoselskapet kan nemlig ikke inndrive omtvistede krav – slike krav må først behandles i forliksrådet – og der vinner du hvis DNOF ikke kan dokumentere kravet sitt.

 3. fikk faktura i posten i dag fra dnof uten å ha sagt ja til noen av deres tjenester. hva skal jeg gjøre?

 4. Jeg får iallefall inntrykk av at Bjørge er en raring når jeg leser innlegget hans.
  I tillegg er det ikke riktig at kapetalismen fungerer best når man har «hands off». Det finnes ikke et land i hele verden hvor man har benyttet denne strategien. Ikke engang i kapetalmismens høyborg USA lar man markedet skure og gå uten noen form for regulering.
  Det er bare å se på de monopolene som oppstår og hva deres markedsmakt får å si for markedet som helhet for å forstå at det ikke hadde fungert med en «hands off» strategi.

 5. Har ikke «la det skure og gå»-kapitalismen vist seg å ikke fungere historisk sett? «The invisible hand» ble i allefall ikke den suksessen som Adam Smith hadde sett for seg – selv om han har hatt aldri så stor betydning som samfunssøkonom.
  Vel, det later ikke til at DNOF har særlig forankring i virkeligheten heller ;)

 6. Deilig å lese at det ikke bare er meg som har opplevd DNOF´s sleipe og utspekulerte metoder. Stadige forsøk på å melde meg ut har bare ført til veldig ubehagelige telefonsamtaler og endte med inkassokrav 22.05. Heldigvis kom jeg over denne siden og føler meg utrolig lettet. Stakkars Børge som må leve med sine mangelfulle sjelsevner. Får ikke håpe han blir kunstmaler i sitt neste liv…..

 7. I dag ble jeg oppringt av DNOF. Det var en «hyggelig fyr» som utgitte seg for og hete Jostein som jobber for «det fantastiske og enestående firmaet DNOF». Det hele startet med hvor han gratulerte meg med ny bedrift og at jeg har fått invilget min søknat hos brønnøysund registeret. «Dine offentlige dokumentasjoner som bekrefter dette er på vei i posten» sa han. Videre la han ut i det vide og brede for hvordan han kunne selge meg tjenester som ingen andre bedrifter i norge kunne selge foruten om staten, men staten var usedvanelig høy i pris på disse tjenestene. Han var helt klart den eneste i landet med den beste prisen som kunne gjøre alle tenkelige oppgaver for meg med min ny oppstartede bedrift.
  Mitt første intrykk var positivt helt til hans aggrisive holdning fikk meg til og fatte mistanke. Jeg fikk frist på den første samtalen dær og da om jeg ville takke ja til et enestående tilbud. Jeg var den heldige av flere hundre nye bedrifter som han hadde «helt tilfeldig» plukket ut av sin bunke av bedrifter.
  Samtalen ble til slutt rett og slett ubehagelig.
  Da jeg nå kom hjem for og søke på denne bedriftens virksomhet ble jeg lettet over og ha funnet denne nettsiden som ga meg en forståelse for hvorfor Jostein var så pågående og aggressiv.
  Bra side!

 8. Det er mange som klager på Børge Amundsen – alt for mange. Les denne tråden på toppselger.no for bedre forståelse av hva slags firma DNOF er.
  http://i1.no/01hv/
  Dagens Næringsliv har også omtalt saken. DNOF ligger på klagetoppen, og det er utrolig mange som blir forsøkt svindlet! Pass på!

 9. Undertegnede anser seg selv som personlig ansvarlig for driften av DNOF. Jeg vil med dette informere om hva DNOF er og hva vi gjør da kritikken mot vår organisasjon koker ned til tjenestens innhold. At vi er offer for tilforlatelige påstander er greit nok og forståelig da vi er prinsippfaste i forhold til etikk. Ved å konfrontere dårlig moral blir man selv skyteskive. DNOF hjelper mange nyetablerte, det er vi stolte av. Det er videre morsomt å konstatere at de instanser som kritiserer oss (herunder TV2) bedriver et innsalg av sine tjenester som sammenlignet med DNOF’s innsalg fremstår som langt verre og faktisk lovstridig. Ingen av de kompetente instanser vi har vært i kontakt med (advokater og Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet) har funnet noe kritikkverdig i måten vi driver vår organisasjon på.
  DNOF er en ikke-statlig ideell organisasjon som bidrar til økt lønnsomhet for næringsdrivende som frivillig velger å knytte seg til organisasjonen.
  Avtaler
  DNOF mener at all handel skal foregå frivillig og at inngåelse av avtaler ikke bør forekomme hvis ikke begge handlene parter tjener på dét. Alle avtaler som inngås mellom næringsdrivende er bindende, også muntlige avtaler. Angrefrist eksisterer ikke mellom næringsdrivende. Avtaler er bindende selv når de ikke er underskrevet. Man kan gjøre både muntlige og skriftlige avtaler og man bør kunne dokumentere at en avtale er inngått for å unngå å bli offer for uriktige og tilforlatelige påstander. DNOF hjelper næringsdrivende med å inngå korrekte avtaler.
  Regnskap
  Alle som driver egen virksomhet må føre regnskap. I de fleste tilfeller trenger ikke Enkeltpersonforetak å sende inn regnskap, men regnskapet må kunne fremskaffes ved eventuelt bokettersyn. Om man fører dette selv eller benytter seg av regnskapsfører er en individuell vurdering. DNOF hjelper til med å finne egnete regnskapsførere ved behov. I de fleste tilfeller er de regnskapsførere vi anbefaler rimeligere da vi som ideell organisasjon fremforhandler gunstigere avtaler enn det man finner når man står alene.
  Regnskapsbalansen avgjør hvor mye man skal betale i skatt og moms til staten.
  Moms
  Moms er en merverdi som staten beregner seg på all verdiskaping. Fra 01.01.2005 er det innført nye mva-satser. Den generelle mva-satsen er økt til 25%. Mva på mat/næringsmidler er redusert til 11% og mva på innenlandske transporttjenester er økt til 7%. De fleste næringsdrivende er momspliktige etter å ha omsatt for kr. 50.000,- For å momsregistrere seg må man sende inn samordnet registermelding del 2 til Fylkesskattesjefen eller Brønnøysundregistrene sammen med dokumentasjon på omsetning. DNOF bistår våre medlemmer med skjemaer og søknader.
  Skjemaer og søknader
  Staten regulerer det meste og mange næringsdrivende trenger i endel tilfeller å innhente tillatelse fra staten avhengig av hva man skal drive med. Et eksempel er ”plangodkjenning” fra Mattilsynet hvis man skal produsere mat for salg. Restauranter, caféer og serveringssteder må i de fleste tilfeller innhente plangodkjenning. Hvis du er i tvil om du må innhente spesiell tillatelse anbefaler vi at du kontakter DNOF eller annen kompetent instans. Brudd på lovverket medfører i de fleste tilfeller skyhøye bøter som ikke på noen måte står i forhold til ”forseelsens” beskaffenhet.
  Jus
  En del næringsdrivende havner i situasjoner som krever innsikt i juridiske problemstillinger. DNOF har generell juridisk kompetanse tilgjengelig. I tyngre saker benyttes advokater, og DNOF’s medlemmer har tilgang på 1 times gratis advokatkonsultasjon. DNOF løser de fleste saker før de går til retten. Eksempler på tvister kan være ferskvareleveringer som ikke kommer til avtalt tid og hvor varene er forringet. Andre eksempler kan være urettmessige krav fra firmaer som leverer eksempelvis katalogoppføringer og hvor det ikke har vært inngått forutgående avtale. De generelle lover som omhandler handel mellom næringsdrivende finnes i Avtaleloven og Markedsføringsloven.
  DNOF vet at det finnes tilbydere av varer og tjenester hvor produktets pris ikke samsvarer med nytteverdien man får igjen. Andre tilbydere bedriver hva man kaller ”bondefangeri” hvor overivrige selgere overkjører kunden og lover gull og grønne skoger mens den reelle nytteverdien i etterkant viser seg å være ikke eksisterende eller langt lavere enn det som ble lovet fra selger. Noen bedriver ren svindel. Årlig forsøkes norske bedrifter svindlet for mellom 1,5-3 milliarder kroner (kilde: Norsk Bedriftsforbund) og det tilsier at hver bedrift forsøkes lurt for mellom 5-10.000 kroner hvert eneste år. DNOF gir råd til våre medlemmer og sannsynliggjøre nytteverdi ut fra en helhetlig vurdering. Hvis du er i tvil er vår anbefaling at du kontakter DNOF som i tillegg til å verifisere tilbyder fremforhandler gunstigere priser på varer og tjenester enn det man som selvstendig aktør har forutsetning til. Vi kjenner markedet og kan i mange tilfeller finne tilsvarende produkt langt rimeligere hos alternativ tilbyder. Stilt overfor dette faktum kan man senke kostnadene ved investeringer i varer og tjenester som man trenger i en startfase. En kvalitativt god vare eller tjeneste må noen ganger gå foran pris, men i de fleste tilfeller er det mulig å få både god kvalitet og lav pris. Et eksempel på dette er internettløsninger.
  Internett
  Det finnes et utall tilbydere av internettjenester. I dette markedet varierer pris og kvalitet veldig og ofte ser man at ugunstige avtaler inngås som følge av uvitenhet. DNOF besitter høy kompetanse når det gjelder internett. Internett er et medium som har vært i vekst siden det ble tatt i bruk kommersielt. Det er imidlertid mange elementer som skal vurderes for å finne den optimale løsningen, og hovedintensjonen skal være at man skal tjene på å inngå avtale om design av hjemmeside. Det er ikke bare design man skal ta hensyn til, men helhetesinntrykket, navigasjon, kontaktsider etc. I tillegg skal man ha et relevant domene og når siden er ferdig bør den indekseres og muligens må det en søkemotoroptimalisering (etter godkjente retningslinjer) til for å maksimere antall besøkende. Det hefter i tillegg en månedlig kostnad, såkalt hosting, det vil si lagringen av hjemmesiden slik at den er tilgjengelig for markedet hele tiden. I tillegg kommer eventuelle e-posttjenester. DNOF har gjennom spesialavtale fremforhandlet et tilbud som omhandler alle disse elementene og integrerer disse i en kvalitativt uovertruffen helhetlig løsning hvor prisen minimum er å anse som halvert sammenlignet med de leverandører det er naturlig å sammenligne seg med.
  Konkurrenter
  Det finnes ikke noen organisasjon i Norge som kan sammenlignes med DNOF, og det er her litt av kjernen i vår filosofi ligger: Hvis man har noe unikt å tilby som mange trenger så vil kundene komme til deg under forutsetning av at de vet at man eksisterer og at ens varer og/eller tjenester er lett tilgjengelig.
  Synliggjøring
  Spesielt i konkurranseutsatte bransjer er det av avgjørende betydning å bli sett og lagt merke til. Hvis ingen vet at man eksisterer kan man heller ikke forvente omsetning og verdiskapning. DNOF kan hjelpe til i visjonsprosesser før under og etter etablering relatert til strategier og fremdriftsplaner.
  Prisen man betaler for å være tilknyttet DNOF er kr. 1.950,- første driftsår hvis man ikke har ansatte eller vil ha juridisk bistand utover 1 times gratis konsultasjon med advokat. Fra og med andre driftsår vil prisen være noe høyere hvis man har knyttet til seg ansatte og fortsatt ønsker tilgang til juridisk bistand. I alle tilfeller vil man som medlem i DNOF ha tilgang til en bistandskonsulent som vil veilede og bistå når behovet melder seg. Det er som sagt individuelle behov og for at man skal ha best mulig utbytte av tjenesten er det en forutsettning at man benytter seg av denne.
  DNOF tar ikke opp medlemsbedrifter som er subsidiert av staten. Dette vil si at bedrifter som har statsstøtte ikke har mulighet til å melde seg inn i organisasjonen. Statsstøtte til bedrifter er ikke annet enn økonomiske overføringer fra lønnsomme bedrifter til ulønnsomme bedrifter. Et slikt system er på sikt skadelig og er med på å svekke næringslivet.
  Tilbudet gjelder kun enkeltpersonforetak.
  DNOF har opplevd og opplever aktiv motarbeidelse fra statlige institusjoner, organisasjoner, media og personer som etter vårt syn motarbeider det som må til for at vi skal ha et sunt og lønnsomt næringsliv.
  DNOF er en organisasjon som er tilhenger av laissez-faire kapitalisme.
  laissez-faire (ls´´ fâr´) (KEY) [Fr.,=leave alone], in economics and politics, doctrine that an economic system functions best when there is no interference by government. It is based on the belief that the natural economic order tends, when undisturbed by artificial stimulus or regulation, to secure the maximum well-being for the individual and therefore for the community as a whole.
  Videre bygger DNOF på Objektivismen, et integrert filosofisk system i den aristoteliske tradisjon, som forfekter rasjonalitet, rasjonell egoisme
  og politisk frihet, dvs kapitalisme og markedsøkonomi.
  Mvh
  Børge Svanstrøm Amundsen

 10. Jeg er ikke overrasket. Det er jo fullt mulig for firmaer selv å ta seg av inkasso, såvidt jeg har fått med meg – uten at jeg har satt meg noe mer inn i jussen rundt det. I de firmaene jeg er aktiv er det stort sett sånn at man helst vil slippe å måtte bruke tid på å følge opp fordringer som man må sende til inkasso.
  Både fordi det ofte er kunder man ønsker å fortsatt ha et forhold til, og fordi det tar for mye tid og ressurser.

 11. Jeg vil bare opplyse om at Børge Amundsen i DNOF ikke har inkasso firma. I et intervju i lokalavisen Andøyposten sa han at de ville starte sitt eget!? Spennende…. Han nevnte også hvilket inkassofirma de brukte tidligere, men etter press fra flere som har blitt lurt av DNOF, har inkassofirmaet sagt opp avtalen med DNOF.

 12. Vil bare takke for oppegående informasjon fra privatpersoner som nylig ga meg ekstra styrke til å sende formell klage med trussel om forliksklge til DNOF. Børge Amundsen la først på røret midt i en samtale men etter at jeg rinte opp bekreftet han at forholdet var slettet. Derssom noen mottar tilbud om tjenester fra dette selskapet enbefaler jeg at man IKKE under noen omstendighet kjøper tjenesten. Mottar du senere faktura gir selskapet seg ved trussel om rettslig etterfølger.
  Jeg minner også om at det er forbudt å sende omstridte fordringer videre til inkasso selskap.
  takk igjen

 13. Joda Jarle, selgeren nevner prisen og er meget påpasselig med å få et klart ja-svar fra den han snakker med.
  Det er jo interessant at dette oppkommet av tiltakslyst tilbyr juridisk hjelp. En ting er å være sin egen juridiske rådgiver, noe helt annet er det å selge slike tjenester til andre. For mer informasjon, se http://www.tilsynet.no/

 14. KK88, Multicontesta og alle dyrene i spamskogen

  Jeg har ikke .no-domener, og har således vært skånet for disse fjolsene som er ute etter å forsøple innboksene mine. Andre er dog ikke like heldige. Jarle, for eksempel. Han gjør også en god innsats for &arin…

Stengt for kommentarer.