Å skrive for nettet

Hvis du har snakket med meg om brukervennlighet vet du at jeg synes Jakob Nielsen er en overhypet gammel Xerox-forsker som bare gjennbruker forskning fra 70-tallet og som har overført sin forskning fra den tid over på dagens nettsider – med varierende resultat.
Jeg må kanskje revurdere min oppfatning. Iallefall hvis det er han som har publisert informasjonen på nettsidene «Writing for the web». Dette er artikler som det kan være grei å lese igjennom hvis du skriver for nett og ønsker å gjøre det lettest mulig for andre å få med seg det viktigste i det du skriver. Noe som er spesielt viktig hvis du faktisk selger varer eller tjenester på nett.
UseIt: Writing for the Web
Dette er neppe forskning som mange designere vil sette pris på. Personlig har jeg også litt problemer med enkelte av resulatene av denne forskningen. F.eks. uthevning av tekst på denne måten. – noe man ser oftere og oftere – spesielt blant de mer agressive nettmarkedsførerne.
Det er selvsagt andre måter å fremheve tekst på også – som Jacob skriver på sine sider om å skrive for nettet. F.eks. bold – eller ved bruk av linker, etc.
Det er kanskje heller ingen overraskelse at selgende tekst tester dårligere enn informativ tekst. Dette er noe man ser i alle tester av tekst på nett. Informativ tekst vinner alltid over selgende «hyperbole» tekst.
[Via Mediefunderinger – hvor Andreas Andersen skriver om at norske nettaviser lager elendige overskrifter.]