Digi.no følger opp feilstavelsesdomener og Google annonser

Digi følger opp saken om feilstavelsesdomener og Google. Vinklingen på saken går på problemet rundt registrering av feilstavelsesdomener.
Digi setter søkelyset på at Norid tillater dette, og at det koster ca. 3.500 kroner for å få en klage behandlet i domeneklagenemda. Det som ikke kommer frem, er at selskap som f.eks. DnB og Nordea har registrerte varemerker og at de som er frekke nok til å registrere likelydende domener kan risikere erstatningssøksmål.
Det kunne, om ikke annet enn av almenutdannelselshensyn, kanskje vært en tanke at en av disse store bedriftene tok et skikkelig oppgjør med noen av disse sleipe domeneregistrantene.
Digi.no: Fritt fram for domenehaier: Få klager på frekke domenenavn