Frykten for DAB

Det pågår for øyeblikket en kraftig diskusjon om DAB i Norge. En diskusjon som er sterkt påvirket av følelser, sterke meninger, feilinformasjon og analogfanetisme.
DAB mannen

Ja til radio

De som ønsker en overgang til digital radio har opprettet nettstedet «Ja til radio«. Aktørene bak Ja til radio er radiostasjoner som produserer radio som står for over 90% av radiolyttingen i Norge. Blant aktørene er NRK, P4, Radio Norge, Radio 1, og mange andre. Åsaken til at man ønsker en overgang til digital kringkasting er at dette er en rimeligere måte å kringkaste på, og at det vil gi mer radio til flere i Norge. Med bare 4 millioner potensielle lyttere, trenger man best mulig distribusjon, og DAB gir denne muligheten (sammen med flere andre digitale platformer, som Ja til radio også støtter).

Nei til radio

Er, såvidt jeg har kunnet se, bestående av en webdesigner med en anti-DAB agenda. Nettstedet er full av kommentarer fra folk som er redde for forandringer, eller som mener at analogt er bedre enn digitalt så sterkt at det nærmest minner om religion. Jeg har ikke så veldig stor sans for «Nei til radio», webdesigneren som har laget nettstedet bruker uttrykk som «DAB mafiaen» og tegner stort sett et bilde av overgangen til DAB som en konspirasjon. Han er heller ikke redd for å lese artikler som djevelen lesere bibelen, og formidler så dette videre. Alt i alt synes jeg «Nei til radio» fremstår som et propagandanettsted.

Alternativ til DAB?

Felles for alle mostanderne mot DAB er at de ikke har klart å formulere brukbare alternativ som kan brukes i dag. Det er mange som snakker om internettradio og at dette må være løsningen, men det finnes ingen systemer i dag som muliggjør kringkasting mot en hel befolkning via internettradio og mobilt bredbånd, og det ser ut til å være et godt stykke inn i fremtiden. I mellomtiden ser det ut som om mange tror at FM er en grei løsning. Problemet med FM er bare at det ikke er plass til flere radiokanaler, og at utstyret som brukes for å sende blant annet NRK er i ferd med å måtte skiftes ut.

Problemet med plass er det viktigste slik jeg ser det, hvis vi ser på utvalget av kanaler på TV og på internett, så er dagens FM løsning med noen få radiokanaler svært gammeldags. Det er ikke rom for det mangfold som vi har blitt vant til i andre kanaler, og det er en risiko for at radio blir en liten nisjekanal hvis man ikke fornyer seg og gir større utvalg. Skulle det skje, er det sannsynligvis for sent å digitalisere mobil kringkasting.

Medias motstand mot DAB

Det kan virke som om det har blitt en trend i å være negative til DAB i media. Man skriver stort sett bare om at DAB er fra 80-tallet (noe som ikke er korrekt) og at det er gammeldags, men DAB er i dag godt oppdatert med DMB som er en standard for digital TV og DAB+ som er en kodek som er lignende den som brukes av blant annet Apple for komprimering av lyd.

DAB har med andre ord utviklet seg siden den ble lansert på 90-tallet, og er i dag like moderne som de andre digitale mediene vi har rundt oss. Media fokuserer også på at hvis Norge velger DAB så vil vi ikke kunne høre på radio i andre land. Dette er IKKE riktig, dagens DAB mottakere har støtte for DAB+ (som andre land som ikke allerede er igang med DAB velger seg), og de aller fleste radioene har også støtte for FM og stadig flere for internett radio.

Hvis man i Norge endelig velger å satse på en digital hverdag også for radio (som er sist i løypa), vil man ikke være fanget i å måtte bruke DAB, men vil kunne bruke videreutviklingen DAB+ uten å måtte gjøre store investeringer. DMB er også i bruk i Norge i dag med prøvesendinger til små miniTV apparat. I fremtiden får man kanskje nye tjenester på toppen av DAB som vil gjøre det enda mer interessant.

Slukking av FM

Hvorfor ønsker man så å slukke FM? Fordi man trenger å få en overgang til en ny plattform. Det er ikke snakk om å ta over FM-båndet for DAB sendinger, men det aktørene ønsker (slik jeg tolker dem) er å få lov til å sette en dato for når de slutter sine sendinger på FM og kun sender på DAB. Hvis man ser på overgangen til digital TV i Norge, så skjønner man hvorfor. De aller fleste ventet med å skaffe seg digitale mottakere til like før de analoge sendingene opphørte.

Jeg tror FM helt sikkert vil eksistere og bli brukt lenge etter en mulig slukkedato, men jeg tror også at FM vil bli ansett som vi i dag anser AM, som en gammel og utdatert teknologi. Jeg tror de aller fleste ville ha valgt DAB hvis de fikk muligheten til å bruke det i bilen en periode, eller hvis de fikk høre hvor god lyden på DAB faktisk er

11 hendelser på “Frykten for DAB”

 1. Det norske Storting bør legge seg på linje med britiske styresmakter, krev de fem C’ene!

  1 Content – innholdet må være på plass. Også lokalradioer må få tilgang
  2 Coverage – dekningen må tilsvare dekning NRK P1 har i dag, i grisgrendte strøk og inne i kontorbygg.
  3 Cars – dekningen på alle riksveger og i tunneler. Foretrukket teknologi i bilradioen.
  4 Cell-phones. Radioene må være så små, så billige og så lite strømkrevende at de kan plasseres i mobiltelefoner, hørselsvern og lignende.
  5 Consumers. Det må være den foretrukne teknologien blant konsumentene, politikerne skal tross alt vinne et valg.

  I tillegg bør det velges en internasjonal standard for radio, siden radio ofte tas med over landegrensene.

  I dag er teknologien for dårlig og for dyr til at en slukkedato for FM kan settes.

  Veit du når saken om slukkedato skal opp i Stortinget?

  1. Disse punktene er jo ikke så fryktelig klare heller da. Det blir en definisjonssak hva man mener er oppfyllelse av dem.

   1. Innhold: Her er det aktørene som bestemmer om de vil på DAB eller ikke. For lokalradio i de store byene vil det neppe være noe problem. Det er flere som ønsker å få komme på luften. F:eks. Radio 1 Oslo som nå er «Radio 1 Ski».

   2. Dekning: Å forvente at man skal bygge ut DAB uten å ha en avklaring på om man er villige til å sette en slukkedato er ren utopi. Det er ingen som er villige til å bruke masse penger på å lage fullstendig dekning for to forskjellige platformer. Det er det ikke penger til, hverken hos NRK eller hos de private.

   3: Biler: Det er klart, slik jeg ser det, at man ønsker en utbygning som dekker disse. OG Storinget kan sammen med en slukkedato sette slike krav. Her er det igjen snakk om at ingen vil bruke penger på dette hvis man ikke er sikret en overgang fra FM til digital.

   4: Mobiltelefoner: Dette er markedsstyrt mer enn noe annet. Det finnes allerede mange mobiltelefoner som støtter DAB/DAB+/DMB. Men markedet for disse telefonene er i dag primært i blant annet Sør-Korea. Det er neppe spesielt vanskelig å få dem på markedet i Norge heller, når det blir etterspørsel etter det.

   5: Konsumenter: Dette har med tilgang til innhold å gjøre. Jeg vil være veldig overrasket hvis en platform slik Digitalradio Norge ser for seg for radiokringkasting ikke skulle ha etterspørsel i markedet. Les gjerne: http://www.torvmark.org/2010/10/et-spennende-radiomangfold.html

   Min påstand er at det de aller fleste bryr seg om er at det er enkelt å bruke, og at det er et godt utvalg av innhold. Platformen kan være så teknisk perfekt den bare vil, uten innhold er det ingen som vil velge den. Eksempler fra historien i forhold til dette er f.eks. Beta video og DAT. Kort og godt: Content is king.

   Men uten en slukkedato og et politisk standpunkt for å få på plass dette, er det neppe mange som vil satse mange millioner på å bygge det opp.

   Storingsmeldingen behandles nå i høst, mulig du finner dato hos http://www.torvmark.org/

 2. «Årsaken til at man ønsker en overgang til digital kringkasting er at dette er en rimeligere måte å kringkaste på, og at det vil gi mer radio til flere i Norge. Med bare 4 millioner potensielle lyttere, trenger man best mulig distribusjon, og DAB gir denne muligheten (sammen med flere andre digitale platformer, som Ja til radio også støtter)»

  Dette sitatet alene inneholder flere faktafeil enn jeg klarer å telle på en hånd. DAB har beviselig dårligere dekning i Norge, og gir derfor radio til færre. I tillegg er det svindyrt å oppgradere samtlige sendere i hele Norge. Og man må utvide sendenettet kraftig der man skal ha lokalradiostasjoner, noe som medfører betydelig merkostnader.

  Jeg trodde du var en mann som holdt deg til fakta. :) Hele innlegget var i tillegg ganske gjennomsyra av en nedlatende holdning til dine meningsmotstandere… Ikke akkurat en invitt til saklig debatt.

  1. Håvard, når du mener at jeg ikke holder meg til fakta, så burde du kunne vise til fakta som underbygger dine egen påstander.

   Kan du utdype hva du mener med at DAB har «beviselig dårligere dekning i Norge» og gjerne også dokumentere påstanden.

   At det koster å bygge ut radio i Norge har du rett i, grunnen til at man går så hardt ut for å få en avklaring nå er jo nettopp for å slippe å bruke penger på nye FM sendere som allerede er en utdatert teknologi.

   Lokalradioastajonene i de store byene vil uten problem kunne gå samme om å sette opp sine egne DAB sendere, dette gjøres allerde i Oslo av Studentradioen, som ikke akkurat er en radio med mye penger. Dette er m.a.o. fullt mulig å gjøre for komersielle stasjoner også.

   Innlegget er helt sikkert farget over frustrasjonen og oppgittheten jeg har over hvor mye feilinformasjon som finnes der ute i dag om DAB, og alle fordommene som har fått mer eller mindre fotfeste.

   1. At dekningen er markant dårligere står i rapporten utarbeidet av Teleplan på oppdrag av kulturdepartementet, et utdrag er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Medier/Rapporter/Sammendrag_av_Analyse_av_kostnader_knyttet_til_distribusjon_av_radio.pdf der du finner : «Norkring har benyttet en planleggingsverdi for feltstyrke på 60 dBµV/m 10 m over bakken. Dette er tilstrekkelig for å kunne motta DAB i bil der nettet er bygget ut, men gir ikke fullt ut innendørs dekning for portable mottakere.»

    Ifølge tallene i rapporten vil de faktisk utgiftene til DAB-utbygging bli det DOBBELTE av det prosjekterte, selv om man bare har som mål å få samme dekning som FM-sendingene har i dag. Det er med andre ord vanvittig langt til man kan gi digital radio til «flere i Norge» som du skriver. Det ser faktisk ut til å være en ren utopi.

    Alt dette er grundig gjennomgått på neitilradio.no – jeg anbefaler deg å lese nettstedet du omtaler. :) http://www.neitilradio.no/blogg/3-teknologisk/13-innomhusdekning-knekker-dab omhandler mesteparten av tematikken rundt dekning og utbyggingskrav.

    Det meste skremmende med DAB er nok det faktum at ingen, noensteder har sagt hvor god dekning det faktisk skal være. Norkring står altså fritt til å bygge et nett som er «bra nok for mottak fra bil», og dette skal vi tvinges over på. Dette etterlyste også Teleplan i rapporten sin.

    Jeg har ingenting med verken nei- eller ja til radio.no å gjøre, men synes det lukter dårlig konsulentarbeid lang vei av hele DAB-prosessen, når man ser alle manglene i planen.

    1. Dekningen er dårligere i dag fordi DAB ikke er utbygget. Jeg har ikke god nok teknisk innsikt til å si om det nivået som er foreslått av Norkring er godt nok til innendørsmottak, men jeg vil tro at det vil være det mange steder.

     Når det er sagt, så vil det helt sikkert være et krav at det nye DAB-nettet skal ha like god dekning som dagens P1 nett. Jeg er derfor ikke så redd for at man ikke vil bygge ut DAB godt nok. Mulig jeg er naiv, men jeg tviler på at et land som Norge, hvor distriktene har så stor fokus, ikke kommer til å sørge for at DAB er tilgjengelig for tilnærmet alle.

     Jeg har lest både «Nei til radio» og rapporten du viste til. Synes du «Nei til radio» fremstår som seriøse med sin argumentasjon?

     Når det gjelder Teleplan sin rapport, stusser jeg blant annet på at de ikke vil ta Norkring sine tall for utskiftning av FM-utstyr for god fisk, mens de i samme setning sier at det eneste grunnlaget for kostnadsestimat er Norkring. De har m.a.o undervurdert kostnadene ved å fortsette med FM-nett etter 2014 og sier det rett ut selv.

 3. Nei. Jeg har ikke brukt DAB i bil. Og jeg har ikke savnet det etter som jeg har en FM-radio som fungerer helt greit. I går kjørte jeg til Ed; og i dag til Göteborg. Helt uten «skurring» og helt uten å måtte bytte kanal. Når jeg kjører til Norge har jeg bra dekning helt til Svinesund (eller Kornsjö), der jeg bytter til en norsk kanal og har denne til Oslo- og tilbake til Sverige. Også uten skurring og tvunget kanalbytte.

  Det samme hadde trolig skjedd med DAB. Bortsett fra at jeg ikke klarte å få inn én eneste DAB-kanal her jeg bor da. I alle fall ikke når jeg testkjøpte en Tangent DAB-radio (1) fra Elgiganten (som fungerte og fikk inn fire- fem kanaler i Uddevalla).

  Å si at «FM er godt nok» er ikke hysteri. I alle fall ikke for meg. Når _jeg_ sier at «FM er godt nok» så _er_ FM godt nok. I alle fall for mitt bruk. Nå synser jeg bare, men jeg vil tro at nært 100% av de som sier de synes FM er godt nok faktisk synes det samme. Bare det å _ytre_ at uttalelsen «FM er godt nok» er hysteri blir nesten litt meningsløst og på kanten til useriøst og

  Jeg er trolig også mer enn gjennomsnittelig opptatt av lyd (men ikke radio). Men hører jeg på radio så gjør jeg akkurat det. Radio er for meg og alle jeg kjenner (utenom deg?) ett «tidsfordriv» eller «bakgrunnsstøy». Jeg hører på nyheter eller lar musikken ralle i bakgrunnen uten å reflektere over hva som spilles. Skal jeg høre på musikk så gjør jeg det hjemme i min egen stue på bedre media enn hva både DAB og FM kan klare å gi meg. Så får jeg høre det jeg ønsker; når jeg ønsker det.

  Forstå meg rett. Jeg forstår godt hvorfor en som har fått «dilla» på DAB gjerne vil ha igjennom ett nytt format. Men jeg synes temaet er vanvittig kjedelig- og til tider bare masete. Jeg; og ganske mange hundre tusen med meg; skrur på radioen og er _totalt_ likegyldige til hvordan lyden kommer dit.

  For meg virker det som om at «hysteriet» stort sett går andre veien. Det er de som ønsker DAB som «skriker høyest» og oftest. I alle fall opplever jeg det på den måten når jeg «surfer rundt på nettet». Og «ja-siden» kommer med _minst_ like mange dårlige argumenter og «fakta» som «nei-siden». Og da er jeg tilbake på savnet av enkelheten ved å finne relevant- og ikke minst _bra og rett_ informasjon.

  Som de sier her på bondelandet i Sverige. «Jag skiter i vilket». Så lenge jeg får nyhetene servert i bilen de gangene jeg ikke hører på CD/minnekort så er jeg glitrende glad. Blir det tvunget frem ett bytte til DAB så vil jeg tro jeg hiver meg på bølgen og kjøper en DAB-radio til bilen.

  (1) http://www.elgiganten.se/product/ljud-bild/barbart-ljud-radio/UNO2GODABW/tangent-dab-radio

  1. Jeg tviler på at du har samme stasjonsfrekvens hele veien fra Svinesund til Oslo, men du har tydeligvis en RDS FM radio med doble tunere og god overgang den ene til den andre. FM er et dårlig valg for et land som Norge med masse fjell og daler, det er vanskelig å dekke og har ført til at vi har fryktelig mange sendere.

   Med DAB slipper man å måtte benytte forskjellige frekvenser, og refleksjoner fra fjell, som er et problem på FM, er bare med på å styrke signalet på DAB (samme teknikk som gjør GSM så bra i forhold til f.eks. det gamle analoge NMT systemet). NMT er forøvrig en god sammenligning. Det fungerte helt frem til det ble slått av, og hadde «bedre lyd» enn GSM, men det er langt mindre håndterlig i vanskelige terreng enn GSM.

   Min «dille» på DAB er at det fungerer utrolig mye bedre enn FM noensinne har gjort. F.eks. kan man (der det er utbygd dekning, viktig å huske at DAB ikke er fullt utbygd) høre på den kanalen man vil (ut av de 17 som er tilgjengelig nå) selv om man skulle kjøre igjennom en tunnel eller være på kjøretur i distriktene. Dette er noe som man med FM knapt kan gjøre med NRK P1.

   Drit gjerne i teknikken, den er spennende for fagfreaker som meg, men jeg forstår at den ikke er det for deg og de aller fleste andre. Men husk at DAB gir større utvalg av kanaler til folk som ikke bor i byene, og (når det er utbygd) en mye bedre dekning også. Når lokalradioene (som jeg håper blir til distriktsradioer, for å få et bedre produkt) også kommer på DAB (med DAB+ sånn som de nå gjør i Oslo), så vil man i tillegg ha et stort utvalg av lokalradiostasjoner i byene og tettbebygde strøk. Radio Nova sin DAB+ sender i Oslo har f.eks. plass til 15 stasjoner, noe som er mange flere lokalradiostasjoner enn det som er tilgjengelig i dag. (med hver sin kanal med 24/7 sendinger).

   1. «Jeg tviler på at du har samme stasjonsfrekvens hele veien fra Svinesund til Oslo»

    Det vet jeg ikke. Dog vet jeg med sikkerhet at jeg _ikke_ har det hjemmefra til Göteborg; og det fungerer like bra. Hvordan? Sikkert doble- eller triple FM-tunere med en eller annen smart løsning. Men igjen; akkurat denne delen av teknologien bryr jeg meg ikke om.

 4. Har du brukt DAB i bil? Jeg var på en lengre tur sist lørdag og kjørte ikke akkurat på noen hovedveier og hadde god lyd og dekning hele veien med DAB radioen. Ikke noen stasjon som ble borte, ikke noen RDS som hoppet frem og tilbake mellom stasjoner.

  Jeg tror jeg er langt mer enn gjennomsnittelig opptatt av lyd og radio, og jeg har IKKE noe ønske om å gå tilbake til en hverdag med radio slik jeg kjente den når jeg hørte på FM radio. Jeg har en FM/DAB radio i bilen, men FM-antennen ble tatt ut ved en eller annen service, og jeg har ikke mer enn registrert at FM ikke lengre er tilgjengelig og bryr meg ikke.

  For min del skjønner jeg ikke hysteriet med «ikke CD kvalitet» og at «FM er godt nok». For meg er den ingen vei tilbake til FM i bilen. Hvis jeg skulle være så uheldig å ende opp med en bil med bare FM radio, håper jeg det blir en med AUX inngang slik at jeg kan bruke en DAB mottaker sammen med den, eller i det minste koble den mot iPhone’en. For FM orker jeg rett og slett ikke lengre.

 5. Jeg vil ikke diskutere hverken «fra eller til» i denne debatten. For meg er det revnende likegyldig om signalet kommer via DAB eller FM så lenge jeg får høre på de to- tre kanalene jeg hører på. I dag fungerer akkurat det glitrende godt med FM så jeg bryr meg ikke mer i den diskusjonen.

  Men! Jeg savner enkel og lettlest fakta om både fordeler og ulemper. Ikke bare propaganda; slik jeg føler at både ja- og nei-siden tenderer å komme med innimellom. Og dette er for meg viktigere enn temaet i seg selv. Akkurat nå føler jeg at begge sider forsøker å drukne fakta i «dr*tkasting» og skjuling av fakta som ikke er positivt for «den parten».

  Jeg sier helt klart «ja til radio»; men jeg har radio i dag og kommer til å ha det i morgen. Om signalet kommer på «den eller den» måten bryr meg virkelig ikke. Politikken og økonomien i det hele tror jeg heller ikke «hvermannsen» bryr seg om.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *