GSM basert poisisjonering

Jan Thoresen hos Dagbladet skriver i dag om en «ny» tjeneste for flåtestyring / posisjonering basert på GSM-systemet.
Artikkelen har den klart tabloide overskriften:
Nå kan du overvåke andres mobil
Som Jan skriver videre i artikkelen dreier det seg ikke om risiko for å bli overvåket. Dette er en tjeneste som du kan velge om andre skal kunne benytte seg av for å finne ut om de er i samme område som deg selv. Slike tjenester har selvsagt mange gode bruksområder. GSM- basert posisjonering har blant annet blitt forsøkt brukt til overfallsalarmer, et forsøk som nå er gitt opp.
I artikkelen hevder Jan Thoresen:

Nøyaktigheten i by er på noen titalls meter. Utenfor sentrum, kan den være på noen hundre meter. Det holder i massevis til å finne ut hvor folk er. Det fungerer altså utmerket.

Hvor Jan har fått denne «faktainformasjonen» fra vites ikke, men Telenor Mobil presenterer en helt annen informasjon om nøyaktigheten i systemet.
Telenor Mobil : Posisjonsteknologier :

Ulike posisjoneringsteknologier og deres egenskaper
GSM: Posisjonering basert på strukturen i operatørens GSM-nettverk.
Nøyaktighet: Avhengig av størrelse på cellen som den enkelte basestasjon betjener. Varierer fra 300 meter i tettbygde strøk til flere kilometer i grisgrendte områder.

Et klart sprik fra Dagbladets påstand om titallsmeter i tettbygde strøk, og noen hundre i grisgrente. Kanskje er det på plass med enda en oppfordring om å gjøre litt research når man skriver artikler om teknologi?
PS: Grunnen til at man ga opp prosjektet med bruk av GSM-basert possisjonering for overfallsalarmer var at nøyaktigheten var for dårlig. Med avvik på flere hundre meter på det beste, og opp til flere km på det verste er ikke systemet egnet til å finne frem til mennesker i nød. I min mening er det heller ikke spesielt godt egnet til å bli brukt for varsling om hvor vennene dine befinner seg.

1 hendelser på “GSM basert poisisjonering”

Stengt for kommentarer.