politikk

Si nei til datalagringsdirektivet

Bloggstafett for personvern – mot datalagringsdirektivet. Personvern er en grunnleggende verdi i et demokrati. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet. Med …

Si nei til datalagringsdirektivet Les mer »

Stol på Høyre?

«Mottok» Høyres «på døra» reklame i dag med budskapet «Stol på Høyre». Spørsmålet går derfor til Kristin Clemet og resten av Høyre gjengen: Hvordan skal det være mulig å stole på et parti som begraver rapporter som sier imot deres eget budskap om den norske skolen? Aftenposten skriver i dag: Utdanningsminister Kristin Clemet (H) ble …

Stol på Høyre? Les mer »

Stem med lommeboken

Det er foreslått å protestere mot den foreslåtte åndsverksloven ved å la være å kjøpe musikk i hele mars måned, både på nett og i butikker. I tillegg synes jeg personlig vi godt kan vise filmbransjen hva vi mener om loven. Filmbransjen har også vært med på å presse igjennom den lovgivningen som nå er …

Stem med lommeboken Les mer »

Mer om den nye åndsverkloven

Gisle Hannemyr i nettmøte på Aftenposten.no. «Det er litt dumt at denne diskusjonen har dreid seg så mye om CDer og MP3. Framtidens musikkomsetning vil skje på nett, md formater som WMA og ACC. Det er disse det ikke vil være lov å spille på utstyr fra «feil» leverandør selv om du har kjøpt og …

Mer om den nye åndsverkloven Les mer »

Endringer i åndsverksloven – eller hvordan du og jeg frarøves «fair use»

Det som i realiteten skjer er at de rettigheter vi tidligere har hatt som forbrukere (og eiere av de fremstilte eksemplarer av opphavsverkene) forsvinner, i og med at det settes klare begrensninger for hva vi faktisk kan gjøre med det vi kjøper. Forslag til ny lov spesifiserer til og med at vi ikke kan bryte …

Endringer i åndsverksloven – eller hvordan du og jeg frarøves «fair use» Les mer »

Blogging av valget i USA

Bloggere har uten tvil blitt tatt inn i varmen på mange måter. Blant annet har Technocrati og CNN et tett samarbeid hvor CNN kommer til å følge nøye med på hvordan bloggerne dekker valget i USA. Samtidig er det noen som tydeligvis ikke liker at bloggere har fått såpass mye innflytelse. Håkon Styri har skrevet …

Blogging av valget i USA Les mer »